Åpningssesjon: Samfunnets oppfatninger av norsk havbruksnæring