Betydningen av forskningen for bærekraftig verdiskaping?