Åpning

18 april 11:00 - 13:00
Sonja Henie

Åpning

Per Sandberg
Fiskeriminister