Dilemmaer i norsk havbruk

18 april 11:00 - 13:00
Sonja Henie

Dilemmaer i norsk havbruk

Marianne Lien
Professor
Universitetet i Oslo