Polarisering av debatten om havbruksnæringen

18 april 11:00 - 13:00
Sonja Henie

Polarisering av debatten om havbruksnæringen

Tonje Osmundsen
Forskningssjef
NTNU