Paneldebatt: Samfunnets oppfatninger av norsk havbruksnæring – hvem definerer virkeligheten?

18 april 11:00 - 13:00
Sonja Henie

Paneldebatt: Samfunnets oppfatninger av norsk havbruksnæring – hvem definerer virkeligheten?

Ellen Hambro
Administrerende direktør
Miljødirektoratet
Bjørn Hersoug
Professor
UiT Norges arktiske universitet
Bjørn Rønningen
Redaktør
lokalavisen Hitra Frøya
Ivar A. Iversen
Redaktør
Morgenbladet
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Sjømat Norge