Generedigering og RRI (responsible research and innovation)

19 april 09:00 - 11:30
Sonja Henie

Generedigering og RRI (responsible research and innovation)

Dorothy Jane Dankel
Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen