Særlige vilkår og hensyn ved tildeling av matfisk-tillatelser for lakseoppdrett

18 april 14:00 - 15:15
Film

Særlige vilkår og hensyn ved tildeling av matfisk-tillatelser for lakseoppdrett