Effekter av norsk havbruksforvaltning og regulering for fiskevelferd og -helse

18 april 14:00 - 15:15
Film

Effekter av norsk havbruksforvaltning og regulering for fiskevelferd og -helse