Kunnskapsbasert forvaltning og dilemmaer knyttet til usikkerhet

18 april 15:30 - 16:45
Film

Kunnskapsbasert forvaltning og dilemmaer knyttet til usikkerhet