Konsekvensutredning av akvakulturlokaliteter i kystsoneplanlegging – Verdier og avveininger

18 april 15:30 - 16:45
Film

Konsekvensutredning av akvakulturlokaliteter i kystsoneplanlegging – Verdier og avveininger