Effekter av resveratrol på lipo-polysakkarid indusert transkripsjon av immungener og eikosanoidsekresjon i atlantisk laks, ved bruk av forskjellige cellemodeller

18 april 15:30 - 16:45
Olympia

Effekter av resveratrol på lipo-polysakkarid indusert transkripsjon av immungener og eikosanoidsekresjon i atlantisk laks, ved bruk av forskjellige cellemodeller