B celle markører fra Atlantisk laks identifisert ved proteomikk

18 april 15:30 - 16:45
Olympia

B celle markører fra Atlantisk laks identifisert ved proteomikk