Tverrfaglig kunnskap- veien å gå for en bærekraftig utvikling av havbruk?

18 april 17:00 - 18:00
Film

Tverrfaglig kunnskap- veien å gå for en bærekraftig utvikling av havbruk?