Genetisk og antigen karakterisering av Piscine orthoreovirus (PRV) fra regnbueørret

18 april 17:00 - 18:00
Olympia

Genetisk og antigen karakterisering av Piscine orthoreovirus (PRV) fra regnbueørret