Genetiske effekter på fettsyresammensetning i muskel til oppdrettslaks

19 april 12:30 - 14:00
Film

Genetiske effekter på fettsyresammensetning i muskel til oppdrettslaks