Epidemiologiske effekter av seleksjon for resistens mot amøbegjellesykdom og infeksiøs pankreas nekrose

19 april 12:30 - 14:00
Film

Epidemiologiske effekter av seleksjon for resistens mot amøbegjellesykdom og infeksiøs pankreas nekrose