Evaluering av en stikksmittemodell for Vibrio salmonicida og en badsmittemodell for Moritella viscosa for batchtesting av flerkomponents laksevaksiner

19 april 12:30 - 14:00
Olympia

Evaluering av en stikksmittemodell for Vibrio salmonicida og en badsmittemodell for Moritella viscosa for batchtesting av flerkomponents laksevaksiner