Mørke flekker i laksefilet. Betydning av fôr og forhold i tidlige livsfaser

19 april 14:15 - 15:30
Kunst

Mørke flekker i laksefilet. Betydning av fôr og forhold i tidlige livsfaser