Utvikling og klassifisering av røde og melaniserte fokale forandringer hos laks

19 april 14:15 - 15:30
Kunst

Utvikling og klassifisering av røde og melaniserte fokale forandringer hos laks