Genetisk og epigenetisk resistens mot lakselus i Atlantisk laks

19 april 14:15 - 15:30
Film

Genetisk og epigenetisk resistens mot lakselus i Atlantisk laks