Stimulering av stressrespons i tidlige livsstadier hos laks har positiv effekt på vekst senere i livet

19 april 14:15 - 15:30
Film

Stimulering av stressrespons i tidlige livsstadier hos laks har positiv effekt på vekst senere i livet