Endring av salmonid alphavirus (SAV) virulens ved modifisering av glykosyleringsseter i overflateproteiner

19 april 14:00 - 15:30
Olympia

Endring av salmonid alphavirus (SAV) virulens ved modifisering av glykosyleringsseter i overflateproteiner