Modellering av PD-spredning ved hjelp av AIS data

19 april 14:00 - 15:30
Olympia

Modellering av PD-spredning ved hjelp av AIS data