Detaljert analyse av ulike bakterielle nisjer i RAS anlegg for post-smolt i en periode der biofilter må restartes på grunn høy sårdødelighet

19 april 15:45 - 16:45
Kunst

Detaljert analyse av ulike bakterielle nisjer i RAS anlegg for post-smolt i en periode der biofilter må restartes på grunn høy sårdødelighet