Mikrobiell overvåkning av rognkjeksanlegg ved omfattende prøvetaking og detaljert analyseverktøy

19 april 15:45 - 16:45
Kunst

Mikrobiell overvåkning av rognkjeksanlegg ved omfattende prøvetaking og detaljert analyseverktøy