Effekt av genetisk bakgrunn for utnyttelse av fôroljer og konsekvenser for laksens helse

19 april 15:45 - 16:45
Film

Effekt av genetisk bakgrunn for utnyttelse av fôroljer og konsekvenser for laksens helse