Økt avlsfremgang gjennom bruk av sporingslogistikk tiltenkt rømt oppdrettslaks

19 april 15:45 - 16:45
Film

Økt avlsfremgang gjennom bruk av sporingslogistikk tiltenkt rømt oppdrettslaks