Velkommen til HAVBRUK2018

18 april 11:00 - 13:00
Sonja Henie

Velkommen til HAVBRUK2018

Christina Abildgaard
Christina Abildgaard
Avdelingsdirektør
Norges forskningsråd
Christina Abildgaard er avdelingsdirektør for marine ressurser og miljø i Forskningsrådet. Avdelingen har ansvar for programmene HAVBRUK og MARINFORSK, og for Norges deltakelse i det europeiske fellesprogrammet JPI Oceans. Hun har erfaring fra arbeid både i departementer, forskning og industri, og hun har deltatt i flere nasjonale og internasjonale utvalg og komiteer om marin forskning og forskningspolitikk, som JPI Oceans Management Board og styringskomiteen for “The Ocean Economy in 2030”. Abildgaard har en Ph.D.-grad innenfor bioteknologi fra Norges Landbrukshøgskole (NMBU).