Dilemmaer i norsk havbruk

18 april 11:00 - 13:00
Sonja Henie

Dilemmaer i norsk havbruk

Marianne Lien
Marianne Lien
Professor
Universitetet i Oslo
Marianne Elisabeth Lien er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, og er også ernæringsfysiolog. Hun har gjort feltarbeid i lakseindustrien i Norge og i Australia, og har utgitt boka Becoming Salmon; Aquaculture and the Domestication of a Fish (University of California Press, 2015) samt en rekke artikler om havbruk. Gjennom sin forskning viser hun hvordan laksen utfordrer våre forestillinger om hva husdyrhold kan være. Lien er opptatt av havbruksrevolusjonens kulturhistorie, hvilke nye former for kommunikasjon mellom arter næringen kan gi rom for, og hvilke utfordringer den stiller oss overfor.

Havbruk er blitt framstilt som 'den nye oljen', en næring med et eventyrlig potensiale for ytterligere vekst.  Samtidig rammes bransjen for tiden av en rekke utfordringer: Lus, rømning, fôrutfordringer og matsikkerhet minner oss om laksens mange forbindelser til andre organismer, og at havbruksnæringens omdømme ikke kan tas for gitt. God forvaltning av havbrukets muligheter krever en bedre forståelse av hva som gjør havbruk i Norge unikt, og tydeligere skillelinjer mellom vitenskap, næringsliv og politikk.