Polarisering av debatten om havbruksnæringen

18 april 11:00 - 13:00
Sonja Henie

Polarisering av debatten om havbruksnæringen

Tonje Osmundsen
Tonje C. Osmundsen
Forskningssjef
NTNU
Tonje C. Osmundsen er forskningssjef ved Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning. Hun er statsviter og har en doktorgrad i organisasjonsforskning. Hun har forsket på havbruksnæringens organisering og rolle i samfunnet i en årrekke. I flere forskningsprosjekter har hun studert næringens beslutningsprosesser og evne til koordinering når det gjelder sykdom og parasitter, hvordan sikkerhet for folk blir ivaretatt på merdkanten, og hvordan havbruksaktørene ivaretar velferd og helse hos laksen. Hun leder flere prosjekter finansiert av Forskningsrådets program HAVBRUK som fokuserer på den offentlige havbruksforvaltningen på lokalt og nasjonalt nivå, internasjonale sertifiseringsordninger for bærekraft, og det offentlige ordskifte om norsk lakseoppdrett. Hun er en aktiv foredragsholder, og søker å bidra til en opplyst og balansert debatt om norsk havbruk.

Temperaturen på debatten om havbruksnæringen er ofte høy, det er mange som engasjerer seg og meningene er sterke. Hva er det med havbruk og lakseoppdrett som vekker følelsene hos folk og som gjør denne næringen spesielt omstridt? Og er det slik at norske media spiller en viktig rolle i å gi et negativt bilde av havbruksnæringen?

En omfattende innholdsanalyse i 9 papiraviser over tre år viser at media er en sentral arena for debatten om havbruk. Mange ulike interesser og aktører er representert i artiklene og temaene som debatteres spenner vidt. Avisene oppfyller det man kan kalle et demokratisk ideal - å representere ulike og varierte synspunkter. Det er også et ganske så balansert bilde av havbruk som presenteres, med en lik fordeling av positive og negative oppslag. Derimot så legger man nok lettere merke til de negative oppslagene fordi de ofte har sterkere typografiske virkemidler og dermed er mer synlige.