Paneldebatt: Samfunnets oppfatninger av norsk havbruksnæring – hvem definerer virkeligheten?

18 april 11:00 - 13:00
Sonja Henie

Paneldebatt: Samfunnets oppfatninger av norsk havbruksnæring – hvem definerer virkeligheten?

Ellen Hambro
Ellen Hambro
Administrerende direktør
Miljødirektoratet
Ellen Hambro er direktør for Miljødirektoratet, et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet med omlag 700 ansatte ved kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor. Hambro ble utnevnt til direktør for Miljødirektoratet fra 1. juli 2013, samtidig med opprettelsen av Miljødirektoratet ved sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet. Hambro er utdannet jurist og har tidligere vært ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet og direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet.
Bjørn Hersoug
Bjørn Hersoug
Professor og programstyreleder HAVBRUK
UiT Norges arktiske universitet
Bjørn Hersoug er professor ved UiT – Norges arktiske universitet, og leder programstyret for HAVBRUK. Han har vært medlem av programstyret siden 2016, og overtok som leder fra 2018.
Som professor og samfunnsviter har han i sin forskning blant annet har vært opptatt av havbruksnæringens rammebetingelser og effekter i lokalmiljøene. Han var en sentral bidragsyter til boka om havbruksnæringens historie, og har lang erfaring fra forskning på ressursforvaltning, både i Norge og en rekke u-land.
Bjørn Rønningen
Bjørn Rønningen
Redaktør
lokalavisen Hitra Frøya
Bjørn Lie Rønningen er redaktør i lokalavisen Hitra-Frøya de ti siste år. Avisen har rapportert fra både oppturer og nedturer i havbruksnæringa. Rønningen har bakgrunn fra Adresseavisen og Tønsbergs Blad/TV Vestfold.
Ivar A. Iversen
Ivar A. Iversen
Redaktør
Morgenbladet
Ivar A. Iversen er redaksjonssjef i Morgenbladet og leder det redaksjonelle arbeidet i avisen. Han er utdannet statsviter og har tidligere jobbet i Dagsavisen, blant annet som utenriksredaktør, debattredaktør og redaksjonssjef. Ukeavisen Morgenbladet har de siste månedene hatt en artikkelserie gående om forholdet mellom forskning, næring og politikk i oppdrettsbransjen.
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Sjømat Norge
Geir Ove Ystmark jobber som adm. dir. i Sjømat Norge. Sjømat Norge er NHOs landsforening for de marine næringene og representerer mer enn 550 bedrifter. Hele verdikjede havbruk, inkludert teknologi og servicenæringen, og villfisknæringen fra kaikanten og ut til markedet, samt biomarine næringer, er medlemmer.