Nye genredigeringsverktøy og GMO

19 april 09:00 - 11:30
Sonja Henie

Nye genredigeringsverktøy og GMO

Sigrid Bratlie
Sigrid Bratlie
Seniorrådgiver
Bioteknologirådets sekretariat
Sigrid Bratlie er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow og Imperial College London i Storbritannia og har en Ph.D. fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet. Dette arbeidet ble tildelt H.M Kongens Gullmedalje i 2015. Sigrid Bratlie jobber nå som seniorrådgiver i Bioteknologirådet, hvor hun følger utviklingen innenfor bioteknologi tett, med fokus på de vitenskapelige og samfunnsmessige sidene ved dette. Hun bruker mye tid på å formidle kunnskap om CRISPR og annen bioteknologi til både akademikere og byråkrater, skoleelever og mannen i gata.

Ny genteknologi, særlig genredigering med CRISPR, er i ferd med å revolusjonere hvordan vi kan produsere mat, og tas i bruk i et forrykende tempo verden over. Mange utvikler planter og dyr som blant annet kan bidra til et mer bærekraftig land- og havbruk. Samtidig kan så kraftfull teknologi få store konsekvenser hvis den ikke brukes med omhu. Nå er temperaturen høy både i Norge, EU og i resten av verden, i debatten om hvordan genteknologi skal reguleres, særlig når ny teknologi er i ferd med å viske ut gamle skillelinjer for hva som er (eller bør være) innenfor og utenfor loven.

Hvordan kan vi som samfunn legge til rette for å utnytte potensialet i genredigering, samtidig som vi sikrer at teknologien brukes på trygge, bærekraftige, samfunnsnyttige og etisk forsvarlige måter? Sentrale virkemidler er hensiktsmessig regulering og en nyansert, kunnskapsbasert og ansvarlig samfunnsdialog som ivaretar forbrukertilliten.