Genredigering i havbruk og forskning

19 april 09:00 - 11:30
Sonja Henie

Genredigering i havbruk og forskning

Anna Wargelius
Anna Wargelius
Gruppeleder
Havforskningsinstituttet
Forskningssjef Anna Wargelius jobber med reproduksjon og utviklingsbiologi ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Hun er master i biologi fra Universitetet i Uppsala og tok deretter doktorgrad i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2001. Deretter har hun vært ved Havforskningsinstituttet der hun de senere årene har jobbet mye med å forstå grunnleggende reproduksjonsegenskaper i laks, som for eksempel tid for kjønnsmodning og hvordan man produserer steril fisk til akvakultur. Hennes gruppe har vært de første til å utvikle CRISPR-Cas9-teknologi i laks, og de har klart å produsere laks uten kjønnsceller. Sammen med sitt team har Wrangelius også identifisert genetikken bak egenskaper hos laksen som bidrar til tidspunkt for kjønnsmodning og sykdomsresistens.

Den nye bioteknologiske CRISPR-Cas9 metoden kan hjelpe til med å løse problemer knyttet til lakseoppdrett. Med denne metoden kan man redigere spesifikke DNA-sekvenser i en hvilken som helst organisme, inkludert laks, noe som muliggjør funksjonelle studier av genetiske egenskaper. Vi har nå etablert denne genredigeringsmetoden i laks og kan «slå ut» utvalgte gener. At vi nå for første gang kan spesifikt forandre gener i laks, betyr at vi kan utforske genetiske egenskaper som er relevante for akvakultur; egenskaper som er relatert til for eksempel sykdomsresistens, reproduksjon, kjøttkvalitet og velferd hos fisken.

Mer forståelse av de genetiske egenskapene kan dermed lede til bedre og mer spesifikke avls- og produksjonsprotokoller. Det finnes også muligheter for å genredigere produksjonsfisk slik at den blir for eksempel steril, sykdomsresistent og mer robust. Slik fisk er med dagens regelverk klassifisert som GMO og kan ikke bli brukt i akvakultur. Men dagens regelverk er under endring, og i noen land er regelverket forandret på den måten at organismer med genredigerte forendringer som ikke kan skilles fra klassisk avl, ikke ses på som GMO.

Vi har med den typen genredigeringsteknologi laget en steril laks uten kjønnsceller. Denne laksen er 100 prosent steril og unngår både risikoen for genetisk innkryssing med ville populasjoner og kjønnsmodning. Vi jobber nå videre med å oppskalere produksjonen og se på velferd og vekst, hos den sterile kjønnscellefrie laksen. Siden vi nå kan produsere 100 prosent steril laks, studerer vi mulige metoder for å introdusere andre egenskaper i laks, som for eksempel sykdomsresistens og økt omega-3 produksjon.

Anna Wargelius1*, Lene Kleppe1, Kai Ove Skaftnesmo1, Erik Kjærner-Semb1, Fernando Ayllon1, Anne Hege Straume1, Hilal Güralp1, Birgitta Norberg1, Tomasz Furmanek1, Dorothy Dankel2, Ståle Ellingsen2, Carl Johan Rubin3, Tom Hansen1, Per Gunnar Fjelldal1, Rüdiger Schulz1, 4, Eva Andersson1, Rolf B Edvardsen1
1 Institute of Marine Research, Bergen, Norway, 2 University of Bergen, Bergen, Norway,3 Uppsala University, Uppsala, Sweden, 4 Utrecht University, Utrecht, Netherlands
*Contact email: anna.wargelius@hi.no