Generedigering og RRI (responsible research and innovation)

19 april 09:00 - 11:30
Sonja Henie

Generedigering og RRI (responsible research and innovation)

Dorothy Jane Donkel
Dorothy Jane Dankel
Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
Dr. Dorothy Dankel er havforsker og jobber tverrfaglig med temaer innenfor fiskeri- og havbruksforvaltning. Hennes tverrfaglige bakgrunn startet med en "liberal arts"-bachelorgrad ved Hillsdale College i USA, og fortsatte med fiske- og akvakulturfokus ved Universitetet i Bergen. Hun har hatt forskningsopphold i Østerrike ved International Institute of Applied Systems Analysis, og i USA ved University of Massachusetts, Dartmouth, School of Marine Science and Technology og ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Hun skal snakke om erfaringer med Responsible Research and Innovation (RRI) forskning og koordinering i prosjektet VIRGIN Salmon ved Havforskningsinstituttet og dCod 1.0-prosjektet ved Universitetet i Bergen.

Er vi klare for en genredigeringsrevolusjon i norsk akvakultur? Er det mulig å bygge en ansvarlig akvakultur med GMO? Som tverrfaglig forsker innen marin vitenskap og bioteknologi holder jeg på med forskning på ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) ved Universitetet i Bergen. Foredraget vil først introdusere RRI med eksempler fra Salmosterile-prosjektet og CRISPR genredigering ved Havforskningsinstituttet. Deretter vil publikum og ledere av akvakulturinstitusjoner utfordres til å tenke nytt om begrepet "bærekraftig akvakultur", og hva slags kunnskap og forskning som trenges for å møte en ansvarlig framtid.