FNs bærekraftsmål – det er ikke lenge til 2030…

20 april 13:00 - 15:00

FNs bærekraftsmål – det er ikke lenge til 2030…

Vidar Skagestad
Vidar Skagestad
Avdelingsdirektør
Norges forskningsråd
Vidar Skagestad er direktør for Forskningsrådets avdeling for landbaserte bioressurser og miljø. Han har en Ph.D. fra Universitet i Oslo innenfor fysikalsk kjemi fra 1995. Etter mer enn 10 år med forskning, innovasjon og ledelse i norsk og internasjonal biotekrelatert industri, har Skagestad siden 2006 hatt ulike roller i Forskningsrådet. Avdeling for landbaserte bioressurser og miljø, som han nå leder, har bl.a. ansvar for forskning og innovasjon som bidrar til å utvikle norske biobaserte verdikjeder innenfor miljømessige og bærekraftige rammer.