Næringens behov for forskning

20 april 13:00 - 15:00

Næringens behov for forskning

Geir Molvik
Geir Molvik
Administrerende direktør
Cermaq
Geir Molvik er konsernsjef i Cermaq, et av verdens største lakseoppdrettsselskap med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Geir Molvik begynte i Cermaq som adm. direktør for EWOS Norge i 2006. Han har lang erfaring fra næringen, inkludert Hydrotech-gruppen, Hydro Seafood og Noraqua i Norge og fra Georgia Sea Farms Ltd. i Canada samt Tassal Ltd. i Tasmania i Australia. Geir Molvik er nestleder i Sjømat Norge og styremedlem i FHF. Geir Molvik er fiskerikandidat fra UiT.

Næringen er avhengig av forskning for å kunne fem-dobles på en bærekraftig måte. Vi trenger å vite mer om hva som skjer i havet, og hvordan miljøavtrykket av produksjonen kan reduseres ytterligere ved bruke av nye ingredienser i fôret, bedre oppdrettsteknologi på fiskens premisser, og gjennom mer effektiv foredling og transport.  Verdiskapningen fra næringen er langt større enn den oppdrettsselskapene står for, også det bør forskningen avspeile.