HAVBRUK: kommende utlysninger

20 april 13:00 - 15:00

HAVBRUK: kommende utlysninger

Bjørn Hersoug
Bjørn Hersoug
Programstyreleder
Stort program for havbruksforskning (HAVBRUK)
Bjørn Hersoug er professor ved UiT – Norges arktiske universitet, og leder programstyret for HAVBRUK. Han har vært medlem av programstyret siden 2016, og overtok som leder fra 2018.
Som professor og samfunnsviter har han i sin forskning blant annet har vært opptatt av havbruksnæringens rammebetingelser og effekter i lokalmiljøene. Han var en sentral bidragsyter til boka om havbruksnæringens historie, og har lang erfaring fra forskning på ressursforvaltning, både i Norge og en rekke u-land.