Finnes det alternative metoder mot begroing på oppdrettsnot?

18 april 14:00 - 15:15
Olympia

Finnes det alternative metoder mot begroing på oppdrettsnot?

Begroing er en stor utfordring for oppdrettsnæringen og det investeres mye tid og penger i å forhindre vekst av organismer på not. I Norge bekjempes begroing oftest med en kombinasjon av kobberimpregnering på not og rengjøring ved bruk av høytrykksspyling. Ulempene med denne strategien er flere og inkluderer risiko for fiskehelse, miljø, og not. Det er behov for mer effektive og bærekraftige impregneringer og vasketeknologier.

Foredraget presenterer resultater fra impregnerings- og vaskeforsøk. Det er undersøkt alternative impregneringer som er enten biocidfrie, basert på alternative biocider, eller basert på betydelig lavere kobbernivå enn dagens impregneringer.

Videre er det gjennomført forsøk for å vurdere flere rengjøringsteknologier som alternativer til høytrykksspyling. I forsøkene er det undersøkt både rengjøringseffektivitet og slitasjevirkning på impregnering og notstyrke.