ARTIFEX og CageReporter – Autonomi og fjernstyring i fremtidens havbruk

18 april 14:00 - 15:15
Olympia

ARTIFEX og CageReporter – Autonomi og fjernstyring i fremtidens havbruk

Dagens moderne teknologier og operasjoner knyttet til havbaserte oppdrettsanlegg er i stor grad avhengig av manuelt arbeid. Oppdrettsanlegg må driftes av mennesker, inkludert dykkere med svært spesialisert kompetanse, både når det gjelder prosesser og vedlikehold av fiskemerder. Dette utgjør både en sikkerhetsrisiko og en betydelig økonomisk kostnad. Nye og pålitelige teknologiske løsninger med økt autonomi og økt bruk av fjernstyring ved bruk av ubemannede fartøy, kan i den forbindelse redusere eksponeringstiden for personell, gi reduserte kostnader og føre til at inspeksjoner og reparasjoner av not samt fjerning av død fisk kan utføres med økt regelmessighet og bedre planlegging. Havbruksnæringen flytter også sin virksomhet til mer værharde områder fordi de trenger god vannkvalitet, og det er mangel på tilgjengelige beskyttede områder. Dette gjør det vanskelig å utføre manuelt arbeid, og behovet for ubemannede fartøy, fjernstyring og fjernovervåking blir enda tydeligere. Autonom teknologi og fjernstyring kan derfor bidra til at områder som er utsatt for tøffe værforhold kan benyttes til havbruksaktiviteter.

Noen automatiserte og fjernstyrte løsninger blir allerede brukt av den norske lakseoppdrettsnæringen, og gir både bedre lønnsomhet og økt sikkerhet. Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV-er) som sendes ut fra bemannede servicefartøy, brukes nå til inspeksjon og vasking av not i tillegg til regelmessig inspeksjon av fortøynings- og ankerliner. Det finnes også spesielle ROV-verktøy for notreparasjon, men disse er svært avhengige av gode bølgeforhold og kan derfor ikke karakteriseres som en allment benyttet og utprøvd teknologi. På nåværende tidspunkt finnes det ikke noen generiske ROV-verktøy (med den nødvendige presisjon når det gjelder deteksjon, styrke og bevegelseskontroll) som kan erstatte hendene til en dykker og operere i bølgesonen.

Dette foredraget vil presentere SINTEF Oceans pågående prosjekter innenfor områdene autonomi, fjernstyring og robotikk knyttet til havbruk. SINTEF Ocean har de siste 10 årene forsket på ubemannede fartøy og fjernstyringsteknologi for havbruksanlegg, hvorav det mest relevante, avsluttede prosjektet er MerdROV (Norges Forskningsråd, prosjektnr. 217541). MerdROV-prosjektets hovedmål har vært å utvikle kontrollsystemer for navigasjon og bevegelsesstyring for ROV, med tanke på havbruksoperasjoner som vasking, inspeksjon og reparasjon av not. Resultatene fra forsøk i fullskala viser at et navigasjonssystem basert på prinsippene om akustisk måling kan benyttes til navigasjon på fullskala-anlegg med stor biomasse, og at notskader kan detekteres via maskinsynalgoritmer. Disse lovende resultatene har ført til flere nye pågående prosjekter innenfor områdene autonomi og fjernstyring: ARTIFEX (RCN prosjektnr. 256241), CageReporter (RCN prosjektnr. 269087), RACE og EXPOSED.