Taredyrkingsfartøy

18 april 14:00 - 15:15
Olympia

Taredyrkingsfartøy

Foredraget vil ta for seg utviklingen i et prosjekt som fokuserer på "utvikling av konseptfartøy med dekksutrustning og kvalitetsbevarende teknologi for industriell taredyrking".

Taredyrking vil kunne få en enorm utvikling viser flere rapporter da potensialet for å øke denne dyrkingen er meget stort, og produksjon som benytter råstoff fra taren til ulike typer fabrikata og anvendelse er økende.

Det har i prosjektet blitt utført en omfattende prosesskartlegging i forhold til taredyrking. En god del av disse prosessene er ikke aktuelle å gjennomføre på taredyrkningsfartøy, men i fabrikker på land i den tidlige utviklingsfasen av den norske taredyrkingsnæringen. Senere kan det være aktuelt å øke omfanget av prosesseringen om bord.

For taredyrkingen er det sentralt å høste taren og å levere den i land slik at den er anvendelig til mange konsumformål, fra mindre volumer til store volumer, eksempelvis til mat og kosmetikk og for anvendelse til drivstoff, alginat, jordforbedring og gjødsel.

Det er særdeles viktig å være fokusert på utvikling av utstyr og prosess for effektiv dyrking. Dette gjelder både utsett av kimplanter og høsting av ferdig tare som bør høstes til riktig tid og ikke bli stående for lenge i sjøen når den skal brukes til formål der høy kvalitet er avgjørende for anvendelsen.

I forhold til høsting eksisterer det mange muligheter for hvordan dette kan gjøres industrielt og effektivt. Det er viktig for prosjektet å gjennomføre forsøk som viser hva som er de beste prosesser og kombinasjoner av disse for taren for å gjøre den så kompakt som mulig, så anvendelig som mulig og uten at kvaliteten forringes ved at uakseptabel degradering oppstår. Prosesser som kutting, pumping, pressing/ kompaktering, vann-utskilling, filtrering, ensilering, kontroll av lagrings-atmosfære osv. er aktuelle og vurderes.

Valg og utvikling av utstyr for prosessering og lagring om bord i fartøyet vil være bestemmende for konseptet og fartøysutviklingen, m.a.o. funksjonalitet og prosesser for behandling av taren er styrende for konsept og disse vil avklares før innhold i fartøyskonseptet bestemmes.

I prosjektet er det satt opp en kravspesifikasjon som gir føringer for videre utvikling av prosesser og konsept for fartøyet.

Resultater fra spesifikasjonen og den siste utvikling i prosjektet presenteres.