Mikroalger som kilde for marint lipid til bruk i fiskefôr

18 april 15:30 - 16:45
Kunst

Mikroalger som kilde for marint lipid til bruk i fiskefôr

Dyrkede fototrofiske mikroalger representerer en bærekraftig fôrressurs som kan tilfredsstille akvakulturnæringens behov for fôrråvarer med høyt innhold av fettsyrene EPA og DHA. I disse prosjektene har produktiviteten av lipid og de essensielle fettsyrene i mikroalger blitt karakterisert og dyrkningsbetingelsene optimalisert for å øke innholdet. Flere forsøk er utført med ulike arter (Phaeodactylum tricornutum, Isochrysis aff. galbana clone T-Iso, Rhodomonas baltica og Nannochloropsis oceanica) og dyrkingssystemer. Resultatene viser at lipid-, EPA og DHA innhold i fototrofe mikroalger kan optimaliseres ved å velge riktig stamme, og så optimalisere næringsbegrensning og lysforhold i dyrkingsfasen. 

Resultatene viser at nitrogen-begrensning i dyrkingsfasen vil øke lipidinnholdet, samt at graden av næringsbegrensning vil påvirke innholdet av DHA og EPA i ulike fettklasser.  Videre vil ulik lyskvalitet også påvirke dannelsen av lipid og flerumettede omega 3 fettsyrer.

Resultatene viste høyeste produktivitet av DHA i T-Iso (Isochrysis aff. galbana) dyrket ved nitrogen-begrensning, og høyeste produktivitet av EPA var registrert i Nannochloropsis oceanica.

Mikroalge-biomasse ble brukt som råstoff i fôr i fôringsforsøk med Regnbueørret (ferskvann) og Seabream (sjøvann), og resultatene viser at mikroalger representerer en kilde for DHA og EPA som sikrer tilfredsstillende vekst i fisken.

Prosjektet er finansiert av ERA-net COFASP og har partnere fra Norge (NTNU og SINTEF), Tyrkia (MEDFRI og Ege Universitet), Tyskland (ILU) og Island (MATIS).