Livslang erstatning av all fiskeolje i fôret til laks med algemel og effekter på vekst, helse og fillet kvalitet

18 april 15:30 - 16:45
Kunst

Livslang erstatning av all fiskeolje i fôret til laks med algemel og effekter på vekst, helse og fillet kvalitet

Schizochytrium sp. er en heterotrofisk fremstilt mikroalge (HM) allerede kommersialisert i siste årene og som kan brukes som alternative til marint omega-3 fra fiskeolje (FO) i fôr. Den er rik på DHA og den mettede fettsyren 16:0, og inneholder bare spor av EPA. I prosjektene «A til omega-3» og «Nye omega 3 kilder i fôr til laks» har vi studert langtidseffekter knyttet til fravær av EPA og en høy andel mettet fett ved total erstatning av fiskeolje med Schizochytrium sp. på fiskevelferd og helse, vekst, fôrutnyttelse og filet kvalitet. Metabolske effekter ved bruk av HM i stedet for fiskeolje (FO) lipider ble studert både i laksecellekulturer og i en livstid fôringsforsøk med laks. Tre sammenhengende fôringsforsøk med pit-merket laksepar, laksesmolt og postsmolt og ekstruderte dietter (FO, FO/HM, HM) med graderte nivåer HM (0-2,75-5,5%) og fiskeolje (FO) (3,7-1,85-0%) ble gjennomført i kar (forsøk 1 og 2) og i småmerd (forsøk 3). Det ble valgt en felles fôrformulering-design med lavt, men likt nivå av fiskemel og total omega 3, samt likt nivå mettede fettsyrer og fordøyelig energi.

Ved 1kg viste HM positivt effekt på slakteutbytte, fôrproteineffektivitet og fordøyelighet og retensjonseffektiviteten for EPA+DHA. Vi så ingen signifikante effekter på vekst, fôrfaktor eller levervekt. Hematologi viste ingen effekt på ALAT, ASAT og CK. Global transkriptom analyse (15.000 gener) av tarmen viste tydelige responser på immun-, reparasjons-, veksts-, protein-, langkjedet-fettsyrer og sfingosin-metabolisme mellom HM og HM/FO sammenlignet med FO gruppene. Det var ingen effekt på stress, celledød, proliferasjon eller toksisitet. Tarm histologi og immunhistokjemi (PCNA, iNOS, MHC II, CD8) viste ingen signifikant forskjell mellom HM og FO gruppene.

Ved slakt, visste HM ingen effekt på overlevelse eller fôrutnytelse, men signifikant høyere vekst og høyere nivå av marine omega 3 i fillet, men lavere i lever enn FO gruppene.

Smaksdommerne bedømte lukt, farge, smak og konsistens på laksefilet ved 1kg og 3kg kroppsvekt. Resultatet viser forskjeller i fargetone, fargestyrke, hvithet, saftighet og hardhet. HM fisk var noe rødere og hadde høyere pigment innhold i kjøttet sammenlignet med de andre.

Celleforsøk med adipocytter isolert fra laks ble gjennomført for å undersøke hvordan en FS-sammensetning som finnes i algeolje, dvs høyt innhold DHA og 16:0 og lite EPA, påvirker gener involvert i immunrespons og fettsyresyntese sammenliknet med en FS-sammensetning med EPA istedenfor DHA. Resultatene viser at immunstimulerte celler dyrket i vekstmedium med 16:0+DHA og 16:0+EPA gir liknende inflammasjonsrespons. Fettsyre sammensetningen i vekstmedium til cellene påvirket også uttrykk av gener involvert i omega-3 biosyntesen