Laks på insektsdiett

18 april 15:30 - 16:45
Kunst

Laks på insektsdiett

I AquaFly-prosjektet skal vi undersøke om insekter kan være en trygg og sunn ingrediens for fremtidens fôr og om det er mulig å dyrke insekter på marine råvarer. I dag produseres insektmel fra blant annet larvene til svart soldatflue (Hermetia illucens) som har en godt egnet proteinsammensetning for laks. I AquaFly-prosjektet fant vi ut at tang og tare kan delvis brukes som fôr til insektene. Tang inneholder en del viktige næringsstoffer, bla. jod og omega-3 som akkumuleres i insektene. Men også kadmium og arsen overføres fra fôr til insektene.

I dette stadiet av prosjektet har vi undersøkt om prosesserte larver av svart soldatflue fôret med 40% grisetang (Ascophyllum nodosum) kan brukes som næringsrik ingredienser til fiskefôr. Mulig risiko ved bruk av insektprodukter i fiskefôr vil også bli nøye studert ved å dokumentere innhold og overføring fra uønskede stoffer fra insektenes mat til insekter og videre til laks.

I et saltvannsforsøk ble fiskemel erstattet med insektmel opptil 100%. Fiskene vokste fra 1.2 kg til nesten 4 kg i sommer og høst 2017. Vekstparametere, fillet kvalitet og overføring av tungmetaller og arsen vil bli diskutert.