Finnes gode insentiver for sykdomskontroll i norsk lakseoppdrett?

18 april 15:30 - 16:45
Film

Finnes gode insentiver for sykdomskontroll i norsk lakseoppdrett?

Lakselus og infeksjonssykdommer fortsetter å utgjøre en betydelig utfordring for norsk oppdrettsnæring. I tillegg til en direkte effekt på oppdrettsnæringens prioriteter og økonomiske resultat får tilstedeværelse av lakselus og sykdom indirekte effekter på blant annet tilstøtende næringer, generelt omdømme og tilgang til markeder. Det offentlige regulerer private aktørers handlingsrom via lover og forskrifter, mens den lokale strategien innen hvert geografisk område settes av en eller flere private aktører i samarbeid med offentlige instanser. Presentasjonen vil ta for seg noen av de tilgjengelige insentivene som er aktuelle i forbindelse med sykdomskontroll og diskutere om deres egnethet for formålet og  eventuelle barrierer for implementering.