Hudens utvikling og immunfunksjoner i postsmoltfasen

18 april 15:30 - 16:45
Olympia

Hudens utvikling og immunfunksjoner i postsmoltfasen

Lakseoppdrett opererer med høy produksjonsintensitet og biomasse der intakt hud og god hudhelse er en sentral faktor og indikator for fiskens generelle helse og velferd. Funksjoner og celler i det ytterste hudlaget av epidermis er også viktig i den tidlige mekanismen for tildekking av overflatesår. Det vil bli presentert data som beskriver utviklingen av huden og dens immunstatus under forskjellige produksjonsbetingelser. Smolt som ble prøvetatt like før transport til sjølokalitet er sammenlignet med postsmolt etter 1 og 4 måneder i sjøvann. Histologiske undersøkelser viser en gradvis utvikling av huden. Både epidermis og dermis viste en økning i tykkelse samt at antallet av mukusceller økte i takt med vekt og tid etter sjøtransport. Endringen i genuttrykk samsvarte i stor grad med morfologiske observasjoner. Genekspresjonen økte for gener assosiert med utvikling av bindevev, ekstracellulær matriks, sekresjon og mukus. Resultatene tyder på en gradvis morfologisk utvikling i huden med forsinket gjenoppretting av immunfunksjoner etter sjøtransport. Det er mulig at postsmolten kan ha en økt mottakelighet overfor patogener og infeksjonssykdommer i den første perioden etter sjøutsett.