Effekter av resveratrol på lipo-polysakkarid indusert transkripsjon av immungener og eikosanoidsekresjon i atlantisk laks, ved bruk av forskjellige cellemodeller

18 april 15:30 - 16:45
Olympia

Effekter av resveratrol på lipo-polysakkarid indusert transkripsjon av immungener og eikosanoidsekresjon i atlantisk laks, ved bruk av forskjellige cellemodeller

Redusert motstand og økt følsomhet for sykdom er utfordringer i en voksende akvakultur. For å utvikle fôringsstrategier som øker produksjonen, bør det tas hensyn til å opprettholde fiskens immunforsvar. Siden resveratrol i dietten kan forlenge levetiden til enkelte fiskearter og utviser antiinflammatorisk og antioksydant aktivitet i pattedyr, kan resveratrol være en interessant forbindelse som et tilsetningsstoff i akvakultur.

Denne studien ble utført for å avgjøre om resveratrol påvirker inflammatoriske responser i atlantisk laks. Ettersom resveratrol er en poly-farmakologisk forbindelse, ble flere vev undersøkt: hodenyreleukocytter (inflammasjon), leverceller (metabolisme) og visceralt fettvev (inflammasjon og endokrint organ) og kombinasjoner av disse vevene, i et forsøk på å oppdage vevsspesifikke responser samt kommunikasjon mellom flere celletyper / vev.

Resultater: Resveratrol (100, 200 μM) inhiberte signifikant LPS-indusert transkripsjon av IL-1β, cox2, tnfα, IL-12, ccattβ og Ahr i hodenyre- leukocytter uavhengig av dyrkningsbetingelser. Resveratrol (100, 200 μM) inhiberte LPS-indusert transkripsjon av IL-1β, i leverceller uavhengig av dyrkningsbetingelser. I motsetning til dette økte Resveratrol 200 μM + LPS, spesielt, gen-transkripsjon av IL-1β, ccaatβ i visceralt fettvev trippel kulturer sammenlignet med respektive LPS-responser alene. Resveratrol (200 μM), hemmet signifikant LPS-indusert cox2-transkripsjon i visceralt fettvev når den ble dyrket med leverceller. Resveratrol, begge konsentrasjoner, reduserte signifikant sekresjon av PGE2, LTB4 og LTB5 i hodneyreleukocytter i kokultur med viskceralt fettvev og viceralt fettvev i kokultur med hodenyreleukocytter.