Nye aktører i laksens immunrespons: miRNAs

18 april 15:30 - 16:45
Olympia

Nye aktører i laksens immunrespons: miRNAs

Virussykdommer fører til store økonomiske tap og representerer en betydelig utfordring for norsk oppdrettsnæring. Mer kunnskap om interaksjon mellom vert og agens, og om laksens immunforsvar er nødvendig for å få kontroll på, og redusere, de negative effektene av virussykdom. Slik kunnskap kan bidra til mer effektive vaksiner og bedre fiskehelse.

MicroRNAs (miRNAs), små RNA molekyler regulerer uttrykk av proteinkodende gener, og er svært viktige aktører i vertebraters immunsystem. Enkelte av vertens miRNAs kan f.eks være viktige regulatorer av immunsystemets respons ved virusinfeksjon.

Når dette prosjektet startet var det ingen kunnskap om miRNAs og deres regulatoriske funksjoner i Atlantisk laks. Primærmålet for dette prosjektet var derfor å generere kunnskap om laksens miRNAs og deres rolle ved virussykdom.

Vi har derfor identifisert alle miRNA gener i laks. Det finnes flere hundre slike gener, og vi har vist at de kan ha betydning både for immunrespons og vekst (lipidmetabolisme).

Vi har deretter etablert analysemetoder for å undersøke deres genutrykk og identifisert hvilke miRNAs som responderer på infeksjon med Salmonid Alfavirus (SAV) og Infeksiøs Pancreas Necrose Virus IPNV). Resultatene fra disse studiene viser at noen miRNAs responderer raskt andre senere i sykdomsforløpet. Det er også en assosiasjon mellom infeksjon med SAV isolater med høy/moderat dødelighet og hvor sterkt de uttrykkes. Likeledes er det forskjell i miRNA uttrykk ved IPNV infeksjon i fisk som har stor eller liten arvelig disposisjon for resistens. Til sammen viser dette at et lite antall miRNAs trolig modulerer utrykket av gener i immunsystemet gen-netverk.

Prosjektet har allerede generert ny kunnskap om miRNAs og deres rolle ved respons på virussykdom i laks. Basert på våre resultater forelsår vi at miRNAs kan ha flere oppgaver ved infeksjon, både som tidlige aktivatorer av immunrespons og som negative regulatorer av langvarige betennelsesreaksjoner slik at de ikke blir patologiske for verten. Våre neste mål er å identifisere og karakterisere de proteinkodende gener som reguleres av miRNAs ved virusinfeksjon. Det vil gi ytterligere kunnskap om hvordan de regulerer laksens immunsystem og respons på infeksjon. Det vil avdekke molekylære detaljer i sykdomsmekanismen, bidra til å identifisere nye biomarkører som kan være nyttige for å identifisere/selektere fisk med høy resistens, og, potensielt, kan slike miRNAs benyttes som i behandlingen av syk fisk (terapeutiske verktøy).