Hjelpestoff påvirker akkumuleringen av sprøytemidler i sebrafisk

19 april 12:30 - 14:00
Kunst

Hjelpestoff påvirker akkumuleringen av sprøytemidler i sebrafisk

Fôret til oppdrettslaks har endret seg mye de siste femten årene, fra et fôr sammensatt hovedsakelig av marine råvarer, til et fôr som i dag består av 70% plantebaserte fôringredienser. Plantebaserte fôringredienser handles i et globalt marked, og den kan inneholde sprøytemidler som tidligere ikke har vært knyttet til lakseoppdrett. I dette prosjekt undersøker vi hvordan sprøytemidler fra plantebasert fiskefôr påvirker fiskehelse og human helse. 

I et forsøk med sebrafisk har vi undersøkt samspillseffekter av kontaminanter og deres biotilgjengelighet og akkumulering av disse i fisk. Vi har to hypoteser i dette arbeidet: 1) Biotilgjengelighet og akkumulering av et sprøytemiddel blir endret når det er flere sprøytemidler tilstede i fôret. 2) Rester av ko-formulanter i fiskefôr endrer biotilgjengeligheten og akkumulering av sprøytemidler. Vi inkluderte to sprøytemidler som er funnet i kommersielt laksefôr (klorpyrifos og pirimifos) og en av de mest brukte ko-formulanten (hjelpestoff) i sprøytemiddelformularer (piperonyl butoxide PB). Sebrafisk ble eksponert for ulike kombinasjoner av klorpyrifos, pirimifos og PB i åtte uker, hvoretter de ble gitt kontroll diett i tre uker. 

Resultater fra studien vil bli presentert. Foreløpige resultater viser at klorpyrifos og pirimifos akkumuleres i sebrafisk, og at ko-formulanten påvirker akkumuleringen. Resultantenes betydningen for fiskens helse og fôrlovgivning vil bli diskutert.