Safe use of the antioxidant ethoxyquin

19 april 12:30 - 14:00
Kunst

Safe use of the antioxidant ethoxyquin

Ethoxyquin (EQ) er en syntetisk antioksidant som er vanlig å tilsette fiskemel for å hindre eksplosjon under sjøtransport. Fiskefôr som inneholder fiskemel vil derfor inneholde EQ som kan overføres til den spiselige delen av laksen.

I den nyeste risikovurderingen av EQ som tilsetningsstoff i fôr utpekte det europeiske mattrygghetsorganet EFSA kunnskapshull relatert til mulige effekter på utsatte husdyr, konsumenter og miljø, og etterlyste mer data for å kunne konkludere. Målet med dette prosjektet var å fylle noen av de identifiserte kunnskapshullene. I en omfattende studie mulige effekter av EQ undersøkt i laks. Mengde av både EQ og omdanningsproduktet, EQ dimeren (EQDM), ble målt i fileten. Mus ble fôret med EQDM og potensiell risiko for mennesker ble vurdert.

I et fôringsforsøk på laks ble fisken gitt seks ulike doser av EQ gjennom fôret i en periode på 90 dager. Fôr tilsatt nivåer av EQ som var innenfor tidligere fastsatte grenseverdier hadde ingen negativ helseeffekt for fisken. Ved veldig høye doser viste imidlertid fisken tegn på blant annet oksidativt stress. EQ fra fôret ble raskt omdannet til andre stoffer, og funnet i fileten hovedsakelig som EQDM. EQDM hadde en lang halveringstid og forsvant langsomt fra laksefileten.

En mulig risiko av EQDM for konsumenter av laksefilet ble undersøkt ved et fôringsforsøk med mus som modell. Musene fikk syv ulike doser av en ren, syntetisk form av EQDM i dietten. Etter 90 dager viste musene som hadde fått i seg høye doser av stoffet tegn på oksidativt stress i leveren, og forstyrrelser i fettmetabolismen som kan være et forstadium til fettlever. I henhold til EFSA sine anbefalinger og ved bruk av matematiske modeller kunne det beregnes den høyeste dosen uten forventet effekt i mus. Disse resultatene kan danne et grunnlag for å fastsette et akseptabelt daglig inntak for mennesker.

Det pågår nå en prosess i EU for å vurdere om EQ fortsatt skal godkjennes, men inntil videre er autorisasjonen trukket tilbake. Resultatene oppnådd i dette prosjektet er et viktig kunnskapsbidrag til videre risikovurdering for bruken av EQ i fôr.